Despre Noi 2

Despre Noi 2

EXPERIENTA

1996 - 2000

Directia analiza clienti

Ofiter de credit

Companii Mari

Capital circulant

Credite pentru investitii

Investitii mari

2000 - 2004

Directia Finantari Externe si Implementare Programe

Director adjunct

IMM-uri

BERD

Phare 2000

FIDA

MARR

SAPARD Masura 1.1

Cota de piata 60 %

2004 - 2007

Directia Creditare

Director adjunct

UAT-uri
IMM-uri

Credite pentru investiii

Linie de finantare pentru investitii

Cofinantari SAPARD Masura 2.1

Linie de finantare pentru investitii(revolving) pentru UAT

Sapard Masura 2.1
Cota de piata 80%

2007 - 2014

Directia Municipalitati

Director executiv

UAT-uri
Companii de utilitate publica

Credite pentru investitii

Linie de finantare pentru investitii

Restructurarea serviciului datoriei

Refinantari

Propunere de modificare a L273/2006 privind refinantarea.
Completarea Ordinului 1235 privind Contul Escrow, etc.

Cota de piata UAT 80%
Credite restante 0%

2014 - Prezent

Factoring

Investitii UAT

Subventii UAT

SGB cu valoare progresiva

diferenta fata de alte firme de consultanta:

Experienta echipei, principalul promotor al finantarii proiectelor de investitii ale UAT din Romania, ca element determinant in cadrul cerintelor de selectie a firmei de consultanta

18 ani in cea mai mare Banca din Romania. Experienta in finantarea UAT: credite in suma de peste 1.2 miliarde EUR, (echivalent 5.400 miliarde lei vechi) din care:

Primaria Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6

Primaria Timisoara, Cluj, Oradea, Brasov, Suceava, etc.

Colaborarea cu MFP privind elaborarea cadrului legal ce reglementeaza finantarea UAT din credite bancare:

Modificari ale Legii Finantelor publice locale 273/2006 privind refinantarea creditelor

OMFP nr 1235/2003 privind contul escrow aferent creditelor angajate

Toate cele prezentate mai sus au fost determinate de nevoia de a veni in sprijinul UAT si prezentate in cadrul intalnirilor, cu ordonatorii principali de credite, la UNCJ, AMR, AOR, ACOR.

Implementarea unui proiect de investitii este un proces dificil, determinat de cadrul legal care guverneaza gestionarea resurselor financiare, respectiv:

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

OUG nr. 64/2007 privind datoria publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare

OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întarzierii în executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorita si contractante

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

HG 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, si nu in ultimul rand, diversitatea de opinii privind oportunitatea investitiei, asigurarea resurselor privind finantarea, din surse proprii sau atrase

Armonizarea intereselor UAT cu legislatia in vigoare si reglementarile industriei bancare, intr-o continua modificare, reprezinta un proces dificil pentru implementare proiectelor pentru toti actorii economici si o adevarata provocare pentru UAT-uri.

Experienta acumulata in perioada de criza, cresterea nivelului de îndatorare a tarilor din UE si nu numai, a determinat industria bancare la o reevaluare a metodelor de analiza a riscului cu impact asupra volumului de finantare a diferitelor categorii de împrumutati.