Despre Noi

Despre Noi

Ce face diferenta in piata fata de alte firme de consultanta?

Experienta echipei, principalul promotor al finantarii proiectelor de investitii ale UAT din Romania, ca element determinant in cadrul cerintelor de selectie a firmei de consultanta;

18 ani in cea mai mare Banca din Romania. Experienta in finantarea UAT: credite in suma de peste 1.2 miliarde EUR, (echivalent 5.400 miliarde lei vechi) din care:

Primaria Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Primaria Timisoara, Cluj, Oradea, Brasov, Suceava, etc.

Elaborarea de Norme, Proceduri si Produse in cadrul Bancii;

Colaborarea cu MFP privind elaborarea cadrului legal ce reglementeaza finantarea UAT din credite bancare:

Modificari ale Legii Finantelor publice locale 273/2006 privind refinantarea creditelor;

OMFP nr 1235/2003 privind contul escrow aferent creditelor angajate.

Toate cele prezentate mai sus au fost determinate de nevoia de a veni in sprijinul UAT si prezentate in cadrul intalnirilor, cu ordonatorii principali de credite, la UNCJ, AMR, AOR, ACoR.

Implementarea unui proiect de investitii este un proces dificil, determinat de cadrul legal care guverneaza gestionarea resurselor financiare, respectiv:

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr. 64/2007 privind datoria publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întarzierii în executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorita si contractante;

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

HG 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, si nu in ultimul rand, diversitatea de opinii privind oportunitatea investitiei, asigurarea resurselor privind finantarea, din surse proprii sau atrase.

Armonizarea intereselor UAT cu legislatia in vigoare si reglementarile industriei bancare, intr-o continua modificare, reprezinta un proces dificil pentru implementare proiectelor pentru toti actorii economici si o adevarata provocare pentru UAT-uri.

Experienta acumulata in perioada de criza, cresterea nivelului de îndatorare a tarilor din UE si nu numai, a determinat industria bancare la o reevaluare a metodelor de analiza a riscului cu impact asupra volumului de finantare a diferitelor categorii de împrumutati.

Experienta

1996 - 2000

COMPANII MARI

Capital circulant
Credite pentru investitii
Factoring
Scontare BO
Acord de garantie, etc.

2000 - 2004

FINANTARI EXTERNE

BERD PHARE 2000
FIDA MARR
SAPARD 1.1 SAPARD 2.1

2004 - 2007

IMM

UAT

Capital circulant Credit pentru investitii
Credit pentru investitii Linie de credit pentru investitii
Factoring Cadrul legal aferent tranzactiei
Scontare BO
Acord de garantie, etc.

2007 - 2014

UAT-uri / COMPANII DE UTILITATE PUBLICA

Credit pentru investitii
Linie de credit pentru investitii
Cadrul legal aferent tranzactiei

1996 - 2000 | BCR

Directia analiza clienti

Companii Mari

Capital circulant

Credite pentru investitii

Investitii mari

2000 - 2004 | BCR

Directia Finantari Externe si Implementare Programe

IMM-uri

BERD

Phare 2000

FIDA

MARR

SAPARD Masura 1.1

Cota de piata 60 %

2004 - 2007 | BCR

Directia Creditare

UAT-uri
IMM-uri

Credite pentru investiii

Linie de finantare pentru investitii

Cofinantari SAPARD Masura 2.1

Linie de finantare pentru investitii(revolving) pentru UAT

Sapard Masura 2.1
Cota de piata 80%

2007 - 2014 | BCR

Directia Municipalitati

UAT-uri
Companii de utilitate publica

Credite pentru investitii

Linie de finantare pentru investitii

Restructurarea serviciului datoriei

Refinantari

Completarea Ordinului 1235 privind Contul Escrow, etc.

Cota de piata UAT 80%
Credite restante 0%

2017 |

Implementare produse noi pentru UAT/Companii de utilitate publica

Factoring

Investitii UAT

Subventii UAT

SGB cu valoare progresiva

Propuneri de modificari legislative privind UAT/Companii de utilitate publica

18 ani in Banca Comerciala Romana, au reprezentat o provocare prin complexitatea produselor bancii, a nevoilor clientilor si mai ales in ceea ce priveste armonizarea dintre necesitatile clientilor si rigoarea risk-ului de credit.

Provocarile determinate de complexitatea cerintelor:

IMM-urilor;

Companiilor mari;

Companii de utilitate publica;

UAT-urilor,

au conturat si modelat aptitudini si competente necesare PUBLIC FINANCING S.R.L. pentru o intelegere mai profunda a nevoilor clientilor sai fata de alte firme de consultanta.

PUBLIC FINANCING S.R.L. o companie cu MANAGEMENT VIZIONAR

Learn more.