Sector Public

Sector Public

3,228 APL-uri

3,228 APL-uri

Consultanta privind finantarea proiectelor de investitii

1. Consultanta privind gestionarea eficienta a datoriei publice locale:

Accesarea finantarilor rambursabile – credite bancare;

Diminuarea semnificativa a serviciului datoriei publice locale prin refinantarea creditelor angajate;

Alegerea optima a produsului de finantare:

Maturitate;

Perioada de gratie;

Structura creditului in vederea repartizarii uniforme a serviciului datoriei pe perioada de creditare.

2. Consultanta privind accesarea si implementarea proiectelor finantate din fonduri europene.

3. Consultanta privind accesarea/restructurarea serviciului datoriei pubice locale pentru Debitorul unic:

UAT;

Companii de utilitate publica.

Finantarea Debitorului unic este un alt mod de business, este o rafinare a metodelor consacrate deja in piata si care permite obtinerea unor facilitati privind accesul la finantare din partea institutiilor bancare.

4. Accesul la finantarea proiectelor de investitii prin metode alternative creditului bancar cu impact major asupra acorilor prezenti in piata:

UAT;

Companii;

MFP.

Produsele noi se regasesc intr-o scurta prezentare in SEAP.

Mai multe detalii, dupa analiza economico-finanicari ai UAT.

PUBLIC FINANCING - un alt mod de business

Debitor unic

UAT

Consilii judetene
Municipii
Orase
Comune

Subordonate UAT

CET-uri
Regii autonome
Companii, etc.

PUBLIC FINANCING - un alt mod de business

Debitor unic

UAT
Subordonate UAT
Consilii judetene
Municipii
Orase
Comune
CET-uri
Regii autonome
Companii, etc.

Produse pentru finantarea investitiilor

UAT

Credit de investitii

Linie de finantare

SGB

Companii de utilitate publica

Credit de investitii

Linie de finantare

Factoring cu regres

OVD

Achizitionare stocuri

SGB - licitatie sau buna executie

Produse noi

UAT

Companii de utilitate publica

Produsele noi se pot accesa din SEAP

UAT

Finantarea deficitului pentru investitii

Finantarea deficitului pentru subventii

Substituie sursa de finantare prin credit fara cresterea deficitului bugetar al Romaniei (elimina MF din procesul de finantare)

Reducerea perioadei de finalizare a investitiilor

Reducerea arieratelor

Companii

Plata lucrarilor la prezentarea facturii

Reducerea arieratelor

Imbunatatirea bilantului

Reducerea costurilor

Garantia – cesiunea de creanta a contractului cu UAT

MFP

Cresterea veniturilor din TVA

Cresterea nivelului de colectare

Scaderea somajului

Scaderea nivelului datoriei publice

Impact

Un alt mod de business, un alt mod de viata

Public Financing